Styrelsen

Grytnäs hembygdsförening


Grytnäs Hembygdsförenings styrelse

Ordförande

Marianne Ström

076-133 10 72


Ordinarie ledamot

Göran Boman

073-582 10 50

Ordinare ledamot

Stig Larsson

070-482 80 30

Sekreterare

Meta Rydén

070-525 69 14

Ordinarie ledamot

Stefan Steen

0226-135 70 efter kl: 16.00 vardagar

Ersättare

Tomas Nordin

Kassör

Maria Seger

0226-135 70 efter kl: 16.00 vardagar

Ordinarie ledamot

Tor-Åke Nilsson

070-631 81 17

Ersättare

Vakans

Address: Skräddarbovägen 4, 774 92 Avesta

Email: grytnashbf@gmail.com