Medlemskap

Medlemskap i Grytnäs hembygdsförening

Medlemsavgift 2024


Enskilt medlemskap 100 kronor


Familjemedlemskap 150 kronor


Vid inbetalning skriv medlemskap 2024 samt namn


Bankgiro 497-0901


Swish 123 065 63 97