Medlemskap

Grytnäs hembygdsförening


Medlemskap i Grytnäs hembygdsförening

Medlemsavgift 2020


Enskild medlem 100 kronor


Familjmedlem 150 kronor


Vid inbetalning skriv medlemskap 2020 samt namn


Bankgiro 497-0901


Swish 123 065 63 97

Address: Skräddarbovägen 4, 774 92 Avesta

Email: grytnashbf@gmail.com