Styrelsen
Ordförande Göran Boman 073-582 10 50

Vice ordförande Tony Persson

Sekreterare: Stefan Sten

Kassör: Maria Seger

Ledamöter: Annika Lindberg, Christer Rosenqvist, Line Kinnari


Styrelsemöten

26 maj kl: 18:00

30 juni kl: 18:00

28 juli kl: 18:00

25 augusti kl: 18:00

29 september kl: 18:00

27 oktober kl: 18:00

24 november Kl: 18:00